Elewacja wentylowana

Płyty elewacyjne Cembrit nie tylko dodają osobowości, ale także idealnie pasują do elewacji wentylowanej. Fasada wentylowana to konstrukcja ścienna przyczyniająca się do zminimalizowania wahań temperatury i wilgoci w ścianie w ciągu roku.

Światło słoneczne i ciepło są wentylowane z dala od budynku, a izolacja za płytami elewacyjnymi zmniejsza straty ciepła w okresie zimowym i akumulację ciepła w upalne letnie dni. Jednocześnie naturalna wentylacja przechodząca przez konstrukcję minimalizuje ryzyko kondensacji.

Fasada wentylowana ma wiele dodatkowych zalet i funkcji, między innymi:

  • Ochrona podstawowej konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi
  • Odprowadzanie wody deszczowej z dala od konstrukcji
  • Niewielka waga fasady umożliwia energooszczędne projektowanie
  • Cieńsza konstrukcja ściany, dzięki czemu elewacja zajmie mniej miejsca

Płyty oferują elastyczność w projektowaniu – mogą być montowane przy pomocy otwartych poziomych złącz lub profili spoin. Złącza poziome w minimalnym stopniu zapewniają naturalną wentylację, dlatego w tych złączach można zastosować profile, jeśli jest to wymagane ze względów projektowych lub technicznych.

Elewacja wentylowana oferuje możliwość łączenia różnych materiałów zewnętrznych z tą samą konstrukcją podstawową. Łącząc włókno-cement z drewnem lub tynkiem, możesz stworzyć nowoczesny i indywidualny wygląd swojego budynku.

Zdjęcie do wykorzystania na stronie internetowej