17. marzec 2022

Stanowisko Cembrit w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

W Cembrit zdecydowanie potępiamy bezprawną i niesprowokowaną inwazję Rosji na Ukrainę i jesteśmy bardzo zaniepokojeni społecznymi i humanitarnymi reperkusjami, jakie będzie ona miała w Ukrainie. Z bólem obserwujemy zniszczenia zadawane Ukrainie i cierpienia wyrządzane jej mieszkańcom. Nasze myśli są z narodem ukraińskim, który doświadcza teraz katastrofy. Inwazja może mieć również szerokie skutki dla ludzi, polityki i gospodarki
w Europie, poza Ukrainą, a w szczególności może wywołać niepokój w krajach graniczących z Rosją i Ukrainą. Cembrit mocno liczy na natychmiastowe zakończenie i pokojowe rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.

Unia Europejska i USA wspólnie uchwaliły sankcje handlowe przeciwko Rosji. Cembrit je popiera. Cembrit wstrzymał na razie wszelkie działania związane ze sprzedażą i dostawami do Rosji oraz wszelkie zakupy materiałów z tego kraju, zamknęliśmy również rosyjską stronę internetową. Cembrit nie rozpocznie działalności w Rosji przed trwałym i pokojowym zakończeniem bezprawnej inwazji na Ukrainę.

Wierzymy, że inwazja jest wynikiem błędnych decyzji rządu rosyjskiego i nie odzwierciedla woli narodu rosyjskiego. Dlatego prosimy wszystkich, którzy poprzez pracę w Cembrit mogą napotkać ludzi z Rosji, aby traktowali ich z należytym szacunkiem. Jedną z podstawowych wartości Cembrit jest traktowanie wszystkich z szacunkiem i w sposób uczciwy. Szacunek zaczyna się od szanowania naszych kolegów i różnic, jakie między nami istnieją.

Cembrit zajmuje się dotkniętymi pracownikami. W przypadku niepokoju zachęcamy naszych pracowników do skontaktowania się z bezpośrednimi przełożonymi lub lokalnym działem HR w celu uzyskania pomocy.

Aby wesprzeć Ukraińców cierpiących z powodu inwazji, Grupa Cembrit przekazała darowiznę na wsparcie humanitarne.

Jørn Mørkeberg Nielsen

Prezes i Dyrektor Generalny