Polityka prywatności

Właścicielem i zarządcą tej strony jest Cembrit Holding A/S, Gasværksvej 24, 9000 Aalborg, Denmark

W dalszej części wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, obejmujące pozostawione i / lub podane przez Ciebie ślady lub informacje podczas odwiedzania naszej strony internetowej ("Strona") i korzystając z różnych usług dostępnych na Stronie.

 1. Zbieranie danych osobowych

Cembrit jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony. Zawsze zostaniesz uprzednio poinformowany o każdym przypadku zbierania Twoich danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez nas mogą obejmować na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane identyfikacyjne, a także informacje o Twoim adresie IP, gałęzi / obszarze biznesowym, zainteresowaniach itp.

Dane osobowe o Tobie będą zbierane w jednym lub kilku poniższych przypadkach:

 • Kiedy odwiedzasz i przeglądasz naszą stronę;
 • Kiedy rejestrujesz się, aby otrzymywać newsletter Cembrit;
 • Kiedy kontaktujesz się z Cembrit;
 • Kiedy korzystasz z innych funkcji i usług Cembrit;
 • Przy zamawianiu próbek;
 • Podczas wypełniania formularzy wniosków Cembrit.
 1. Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane do następujących celów:

 • Newsletter i pozostała komunikacja promocyjna;
 • Ogólny marketing promocyjny;
 • Realizacja otrzymanych od Ciebie wniosków;
 • Zapewnienie wsparcia klienta i komunikacji;
 • Rozwój produktów i usług;
 • Statystyki i analizy;

Przetwarzanie będzie w niektórych przypadkach konieczne w celu realizacji złożonych przez Ciebie wniosków. Ponadto przetwarzanie danych osobowych może opierać się na naszym uzasadnionym interesie dotyczącym prowadzenia działań marketingowych oraz rozwoju i oceny naszych produktów i usług, a także prowadzenia statystyk.

Zwracamy uwagę, że Cembrit będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu wysyłania informacji o produktach, newsletterów i innych materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, tylko jeśli użytkownik uprzednio wyrazi na to wyraźną zgodę, chyba że obowiązujące przepisy umożliwią nam skontaktowanie się z użytkownikiem bez takiej zgody.

Cembrit przechowuje statystyki dotyczące tego, które obszary Strony są odwiedzane przez naszych użytkowników oraz które produkty, usługi są preferowane przez użytkowników, w tym w zakresie innych preferencji. Te dane nie obejmują danych osobowych. Korzystając z zebranych danych, Cembrit buduje wiedzę na temat korzystania ze Strony. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania Strony. Korzystamy jednak z danych nawigacyjnych wszystkich naszych użytkowników, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy, jako cała grupa, korzystają ze Strony na tym tle staramy się ulepszyć Stronę i ogólnie nasze usługi cyfrowe. Nie możemy zobaczyć, skąd pochodzisz lub jakie strony Internetowe odwiedzasz po opuszczeniu naszej Witryny. Ponadto zbieramy informacje o tym, które produkty preferują nasi użytkownicy jako cała grupa. Informacje te są również wykorzystywane do ulepszania Strony.

 1. Komu będziemy udostępniać dane osobowe?

W celu realizacji wyżej wymienionych celów dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione stronom trzecim, świadczącym odpowiednie usługi na podstawie umowy z Cembrit, takim jak (ale nie wyłącznie) dostawcom usług hostingowych i obsłudze IT. Takie osoby będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W pewnych okolicznościach i zgodnie z przepisami może być konieczne ujawnienie danych organom państwowym. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

W przypadku reorganizacji, a także całkowitej lub częściowej sprzedaży przedsiębiorstwa, ujawnienie, jeżeli takie wystąpi, będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym w danym okresie prawem regulującym przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie są ujawniane stronom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej.

 1. Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, w momencie gdy nie będziemy już musieli przetwarzać danych, w celu spełnienia jednego lub więcej celów wymienionych powyżej. Jednak Twoje dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez dłuższy czas w formie anonimowej lub jeśli jest to wymagane przez prawo.

 1. Cookies


Na naszej Stronie używamy plików cookies. Przeczytaj więcej na temat korzystania z plików cookies w naszej Polityce dotyczącej plików Cookies, znajdującej się na Stronie.

Cele przetwarzania danych zebranych za pomocą plików cookies są następujące:

 • aby działać, ulepszać i optymalizować wydajność oraz wygodę korzystania ze Strony i jej usług;
 • aby przeprowadzać analizy klientów i użytkowników oraz segmentację w celu lepszego zrozumienia naszych użytkowników oraz zapewnienia lepszych i dostosowanych usług dla użytkowników, w tym dla Ciebie;
 • dla celów statystycznych.
 1. Bezpieczeństwo

 • Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, aby nasze wewnętrzne procedury spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby chronić jakość i integralność danych osobowych.
 1. Twoje uprawnienia

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy i przechowujemy na jego temat, z zastrzeżeniem pewnych ustawowych wyjątków. Ponadto masz prawo sprzeciwić się gromadzeniu i żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, masz również prawo żądać od nas skorygowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W pewnych okolicznościach możesz również poprosić o udostępnienie Ci danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie i zażądać przekazania takich danych do innego administratora danych.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 1. Wycofanie zgody

Możesz w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, możesz skontaktować się z nami pod adresem biuro@cembrit.pl. W odniesieniu do newsletterów i innych elektronicznych materiałów marketingowych możesz również użyć linku "wypisz się" w e-mailu lub innych informacjach, otrzymanych od nas.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przeszłego przetwarzania danych, przeprowadzonego przed wycofaniem.

 1. Skorygowanie danych osobowych, itp.

Jeśli chcesz, abyśmy zaktualizowali, poprawili lub usunęli Twoje dane osobowe, które zgromadziliśmy o Tobie, lub jeśli chcesz uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych, lub jeśli masz pytania dotyczące powyższych wytycznych, możesz skontaktować się z nami pod adresem biuro@cembrit.pl. Możesz również napisać do nas na następujący adres:

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02 - 829 Warszawa
woj.Mazowieckie

Telefon +48 22 395 72 80
biuro@cembrit.pl

 1. Skargi

Jeśli chcesz złożyć skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listu, jak wskazano w punkcie 9 powyżej. Możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, Polska.