Relacje inwestorskie Cembrit Production S.A

Dematerializacja akcji Cembrit Production S.A.

Szanowni Państwo,
W związku z ze zmianą przepisów dotyczących spółek akcyjnych, Cembrit Production S.A. zobowiązana jest przeprowadzić dematerializację wszystkich swoich wyemitowanych akcji.
Najpóźniej do dnia 28.02.2021 wszyscy akcjonariusze Spółki zobligowani są złożyć w Spółce posiadane akcje. W następstwie dematerializacji, rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie tylko w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot, z którym Spółka zawrze odpowiednią umowę.
Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla Spółki oraz innych akcjonariuszy. W razie pytań prosimy o kontakt.