Cembrit - dobrze wiedzieć

Środowisko

Substancje niebezpieczne

Produkty firmy Cembrit nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.  Prowadzone są badania wymywania, które potwierdzają niski poziom ryzyka, jaki stwarzają nasze produkty dla lokalnego środowiska, oraz świadczą o ich zgodności z aktualnymi zasadami REACH.

Nasze produkty są pokrywane wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi, w których jako barwniki stosowane są głównie nieorganiczne tlenki żelaza.

Użytkownicy produktów z włókno-cementu poszukujący wysokiej jakości, niezawodnych ekologicznych materiałów budowlanych powinni zaopatrywać się w wyroby, które zostały przetestowane przez akredytowane laboratoria i wobec których udowodniono, że są w 100% wolne od azbestu oraz innych szkodliwych materiałów, takich jak sepiolit czy formaldehyd.

Bezazbestowe produkty z włókno-cementu

Cembrit był jednym z wielu producentów włókno-cementu, którzy używali azbestu w produkcji materiałów budowlanych z włókno-cementu ze względu na jego trwałość oraz wytrzymałość. 

W ubiegłym wieku okazało się, że wdychanie włókien azbestowych może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Inny rodzaj kontaktu z azbestem lub jego obecność sama w sobie nie stanowią zagrożenia. W 1986 roku azbest został objęty ścisłymi regulacjami, a ostatecznie jego użycie zostało zabronione. W 1984 r. firma Cembrit rozpoczęła stopniowe wygaszanie użycia azbestu, a od 1987 roku wszystkie produkty Cembrit są pozbawione tego surowca.

Cembrit nie produkuje wyrobów z włkno-cementu z azbestem od 1987 roku, jednak branża nadal boryka się z konsekwencjami stosowania tego materiału w przeszłości, takimi jak np. usuwanie odpadów nieazbestowych na składowiska. Wciąż poszukujemy rozwiązań, które ułatwią bezpieczny transport i usuwanie starych produktów z azbestu.

Jak można sprawdzić, czy płyty z cementu włóknistego nie zawierają azbestu?

Wystarczy spojrzeć na kod produkcji na wyrobie. W przypadku produktów wytworzonych po styczniu 2001 r. kod zawiera oznaczenie „NT”, czyli „Non-Asbestos Technology” (technologia bezazbestowa). Natomiast w przypadku płyt sprzed 2001 roku prosimy o kontakt z Działem Technicznym Cembrit, który zidentyfikuje kod produkcji.

Czym jest azbest?

Azbest to zbiorcze określenie grupy krzemianów magnezu posiadających włóknistą budowę i występujących naturalnie w glebie. Azbest jest wciąż produkowany w Rosji, Chinach, Brazylii oraz w Kazachstanie.

Jak postępować z produktami zawierającymi azbest?

Zasady postępowania z produktami zawierającymi azbest zależą od danego kraju, stanu lub regionu.

Przede wszystkim należy ustalić, czy dany produkt zawiera azbest. Można to sprawdzić, patrząc na numer produktu – jeżeli znajduje się tam oznaczenie NT, to azbest nie wchodzi w skład takiego produktu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym Działem Technicznym firmy Cembrit, który pomoże w identyfikacji kodu produkcyjnego.

Gdy okaże się, że wyrób zawiera azbest, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje na temat postępowania z tego rodzaju produktami. 

Wpływ produkcji na środowisko oraz zmniejszanie emisji CO2

Nasza firma prowadzi nieustanną ocenę procesu produkcyjnego, mając na celu optymalizację zużycia energii. Dążymy do efektywnego wykorzystywania zasobów, do zmniejszania ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych oraz redukowania ich wpływu na środowisko, a także do obniżania zużycia zasobów nieodnawialnych na wszystkich etapach cyklu życia budynku.

Właściwości środowiskowe naszych wyrobów z cementu włóknistego są określane w podlegającej niezależnej ocenie i dotyczącej konkretnego produktu środowiskowej deklaracji produktu (EPD). Dane wewnętrzne oraz pochodzące z oceny cyklu życia (LCA) są stosowane celem czynnej optymalizacji produkcji oraz zmniejszania poziomu emisji CO2. 

Wszystkie jednostki produkcyjne Cembrit posiadają certyfikaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (OHSAS 18001).

Wpływ na środowisko i na komfort wnętrz

Produkty Cembrit nie zawierają żadnych substancji niebezpiecznych. Prowadzimy badania wymywania, które potwierdzają niski poziom ryzyka, jaki stwarzają nasze produkty dla lokalnego środowiska, oraz ich zgodność z aktualnymi zasadami REACH.

Wybrane produkty do zastosowań wewnętrznych posiadają certyfikaty zgodne z klasyfikacją emisji M1 dla materiałów budowlanych. Certyfikaty te obejmują ocenę chemicznego wpływu (jeżeli taki istnieje) naszych produktów do zastosowań wewnętrznych na środowisko naturalne.