Cembrit - dobrze wiedzieć

Odpady

Ponowne użycie odpadów produkcyjnych

Wszystkie zakłady produkcyjne Cembrit wdrażają plan oczyszczania ścieków, który zapewnia, że woda odprowadzana do publicznej sieci kanalizacyjnej nie zawiera szkodliwych cząstek ani pozostałości z produkcji.

Pył oraz mokre ścinki są ponownie wykorzystywane w produkcji. Jeżeli jest to możliwe, pozostałości cementu włóknistego z produkcji są również ponownie używane w procesie, aby uniknąć wytwarzania zbędnych odpadów.