Cembrit - dobrze wiedzieć

Okres Eksploatacji Produktu

Przewidywany okres eksploatacji elewacji oraz produktów budowlanych i przeznaczonych do wnętrz marki Cembrit wynosi 40-60 lat, natomiast produktów dachowych (blachy faliste i łupki) – 25-30 lat, pod warunkiem ich prawidłowego montażu i użytkowania. Gwarantowany okres eksploatacji tych produktów to 30 lat. 

Przewidywany okres eksploatacji odnosi się do okresu użytkowania produktu przed koniecznością jego wymiany, a gwarantowany okres eksploatacji odnosi się do okresu, w którym firma Cembrit odpowiada za wady produkcyjne. Przewidywany okres eksploatacji produktów elewacyjnych Cembrit przyczynia się do zmniejszenia kosztów cyklu życia budynku.

Trwałość

Trwałość naszych produktów jest udokumentowana zgodnie z okresem eksploatacji produktu. Firma Cembrit nieustannie monitoruje swoje wyroby po etapie produkcji i po ich zainstalowaniu w budynkach. Sprawdzamy nasze wyroby oraz czas, który upłynął od ich produkcji. Projekt ten nazwaliśmy „badaniem trwałości”.

Takie badania trwałości prowadzone w warunkach rzeczywistych stanowią ciągłą ocenę naszych produktów i dają nam możliwość monitorowania oraz oceny ich wydajności w czasie, a także – jeśli okaże się to konieczne – podjęcia działań w ramach produkcji w celu poprawy tej wydajności lub też wprowadzenia korekt w instrukcjach montażu. Tym samym zapewniamy najwyższą jakość naszych produktów oraz informacji ich dotyczących. 

Wytrzymałość

Produkty Cembrit są wykonane z włókno-cementu i stanowią wyjątkowo mocny oraz odporny na warunki atmosferyczne materiał budowlany. Nasze produkty charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością na warunki zewnętrzne i oddziaływania niemal każdego rodzaju. Firma Cembrit produkuje trwałe produkty o niskich wymaganiach konserwacyjnych, maksymalizując wykorzystanie zasobów.

Produkty Cembrit można mocować metodą mechaniczną, dzięki czemu można je łatwo zdemontować i oddzielić od innych materiałów bez uszkadzania pozostałych części konstrukcji. W przypadku konieczności wymienienia danego elementu firma Cembrit może dostarczyć identyczne produkty elewacyjne, które można dostosować do każdego budynku i projektu, unikając w ten sposób konieczności wymiany całej elewacji.

Cembrit zapewnia elastyczność w kwestii wyglądu budynku, ułatwiając wymianę produktów elewacyjnych na inne kolory lub tekstury powierzchni.

Zywotność produktów Cembrit

W Cembrit chcemy móc zagwarantować żywotność naszych produktów. Czynimy to poprzez projekt Udowodnionej żywotności (Proved Lifetime). W ramach projektu wizualnie sprawdzamy zachowanie naszych produktów od czasu wypuszczenia pierwszych wyrobów bez azbestu – to właśnie nazywamy badaniem trwałości w warunkach rzeczywistych.

Podczas opracowywania receptur matryc i farb w laboratorium Cembrit przeprowadza się liczne badania i testy. Receptura produktu musi spełniać kilka wymogów, zanim zostanie zatwierdzona. Aby zapewnić trwałość naszych produktów, w naszym laboratorium przyspieszamy proces ich starzenia się oraz ulegania niszczeniu na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Pomocniczo wykorzystujemy też informacje zebrane podczas badania trwałości produktów w warunkach rzeczywistych, co daje możliwość oceny ich funkcjonowania w czasie. Jeśli okaże się to konieczne, wprowadzamy korekty w produkcji w oparciu o poczynione ustalenia, tak aby zapewnić optymalne działanie naszych produktów przez cały okres ich użytkowania.  

 

Badanie trwałości w warunkach rzeczywistych stanowi część naszego programu dokumentowania rzeczywistej żywotności operacyjnej (Real Service Lifetime, RSL). Nasze instrukcje montażu zawierają opis prawidłowej obsługi, użytkowania i instalacji produktów, a także ważne informacje dotyczące postępowania w razie ich konserwacji lub wymiany. W przypadku niektórych produktów przedstawiamy wynik testu wymywania, w przypadku innych – wynik testu na działanie promieni UV, dokumentując zachowanie naszych wyrobów pod wpływem wiatru, deszczu, słońca itp.