Cembrit - dobrze wiedzieć

Ponowne Użycie

Ponowne użycie / recykling produktów 

Prawidłowy demontaż, transport i przechowywanie części i komponentów budowlanych zwiększają możliwość ich ponownego wykorzystania w podobny sposób lub umożliwiają wysoce wydajny recykling.

Produkty elewacyjne Cembrit można instalować za pomocą łaczników mechanicznych zalecanych przez Cembrit i można je łatwo zdemontować, oddzielić od innych materiałów, posortować, poddać recyklingowi, a nawet ponownie wykorzystać. W ten sposób zmniejszamy ilość materiałów wywożonych na wysypiska.