Cembrit - dobrze wiedzieć

Transport produktów

Transport drogą kolejową

Jeżeli jest to możliwe, Cembrit korzysta z transportu kolejowego, co jest rozwiązaniem o wiele bardziej przyjaznym dla środowiska niż samochody ciężarowe. Cement jest dostarczany od lokalnych producentów bezpośrednio do fabryk, które posiadają tory kolejowe prowadzące do zakładów. Transport kolejowy jest wykorzystywany zarówno do dostaw surowców, jak i do wysyłki gotowych wyrobów.

Transport morski

Gdy tylko jest to możliwe, Cembrit stara się korzystać z transportu morskiego, który jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska form transportu towarów ciężkich. Samochody ciężarowe emitują ponad 12 razy więcej CO2 na tonę niż kontenerowce.

Chociaż z oczywistych względów nie jest możliwe zaspokajanie wszystkich naszych potrzeb transportowych za pomocą frachtu morskiego, powyższe dane wskazują bezsprzecznie, że jest to środek transportu, do stosowania którego warto dążyć.

Lokalizacje Smart Storage

Cembrit wybudował na terenie kraju strategiczne magazyny celem obniżenia kosztów transportu i zminimalizowania emisji CO2. Ponadto większość płyt falistych produkcji Cembrit jest wysyłana bezpośrednio z produkcji do klientów, co również zapewnia oszczędności w zakresie przechowywania, pracy, korzystania z ciężarówek i dodatkowego transportu.

Utylizacja / wysypisko

Gdy cykl życia produktu z włókno-cementu dobiega końca, musi on zostać zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.